Månad: september 2016


Renovering av kakelugn

Att genomföra renovering kakelugn har man mycket att vinna på genom att göra detta i ens lägenhet eller villa. Det som gäller är att om man har en kakelugn som fungerar bra samt värmer väldigt effektivt, kan den på ett markant sätt se till att övriga värmekostnader reduceras omgående. En otät kakelugn hjälper inte. För att få det att fungera så bra som möjligt är en kakelugn i behov av isolering samt förtätning.

Långa garantitider
Förtätning av en kakelugn kräver en bred erfarenhet inom området samt hantverkskunskap för att kunna nå ett mycket hållbart arbetsresultat. Det finns en rad olika metoder att använda sig av för kakelugns- samt rökkanalstätning, vilket brukar ge generösa garantitider. Det är viktigt att välja ett företag som kan sin sak och är kunnigt inom branschen annars är det inte ett bra sätt att använda sig av detta.

Utnyttja rotavdraget när kakelugnen ska renoveras
Man kan minska renoveringskostnaden med upp till 50 procent genom att använda sig av rotavdraget för arbetet som genomförs. Att ha en kakelugn som är tät, brukar värma mycket mer effektivt och ger ifrån sig bra värme. Detta är väldigt viktigt då elkostnaderna är höga och värmen i en kakelugn ser till att minska behovet av att man ska behöva använda sig av annan värmetillförsel. Med hjälp av detta kan värmekostnaderna reduceras rejält.